Argumenty v dennom živote … alebo aké nezmysly hovoríme každý deň

Sme ľudia s tendenciou komunikovať medzi sebou nejasne a nedôsledne. Stáva sa, že rozhovor začíname z nevhodnej pozície plnej domnienok a predpokladov. Nedôkladne odlišujeme jednotlivé veci. Iné, ktoré spolu nesúvisia s falošnou istotou spájame do celkov. Ano, zlyhávame pri riadnom postupe. Vynechávame dôležité (relevantné) informácie, body či perspektívy. Naproti tomu, si iné (irelevantné) pridávame alebo rôzne zamieňame. Častokrát si v tom celom si i sami odporujeme. Neúnavne však takto presviedčame seba aj iných.

Spoznávate sa? Možno spoznávate druhých alebo seba v druhých? 🙂 Účastnili ste sa už tiež pocitovo nepríjemneho rozhovoru, pri ktorom ste vedeli, že to akosi nedáva zmysel, ale nevedeli ste prečo?

Každý deň vytvárame a prijímame argumenty bez toho, aby sme ich vedome rozpoznávali a uvedomali si ich. Mnohokrát sme bombardovaní presviedčaním iných a vodení do záverov bez toho, aby sme o tom vedeli. Tí “iní” nemusia byť len predajcovia a marketéri, ale aj naše blízke okolie.

Príďte na naše úvodné workshopové stretnutie, kde si spoločne

  • vysvetlíme čo sú argumenty a argumentácia
  • pozrieme sa na to, čo sú tzv. “logické omyly” alebo “argumentačné klamy”
  • ukážeme si niekoľko základných a bežne používaných omylov v praxi

Čo môže priniesť takáto praktická znalosť do Vašeho života?

  • (na úrovni JA) pomôže Vám myslieť čistejšie a jasnejšie, keďže veľké množstvo dialógov vedieme denne i sami so sebou a neznalosť omylov, ktorých sa dopúšťame môže viesť napríklad ku konaniu nesprávnych rozhodnutí,
  • (na úrovni TY) pomôže Vám nadobudnúť schopnosť (radar) vyhodnotiť argumenty druhých v spoločnosti, ktorá nás zahlcuje rôznymi druhmi doporučení o tom, čo robiť, čo si kúpiť, čomu veriť a čo si myslieť,
  • (na úrovni MY) pomôže Vám viesť rovnocenné, férové a konštruktívne diskusie s ľuďmi, bez vzájomného poškodzovania sa.

Dĺžka trvania: 90 – 100 min
Počet účastníkov : 8


Miesto konania : Bratislava (bude upresnené)

Termín:
09.12.2019 o 18:30 hod

Cena : 19 eur/osoba

zdroj fotky: pexels.com