Vo Vzťahoch

”Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.” (Karel Čapek)

Myslieť si alebo vedieť sú dve úplne rozdielne kvality, z ktorých sa utvárajú dva celkom odlišné komunikačné svety. Verbálna komunikácia je nástroj v rukách každého z nás. Prostredníctvom neho si utvárame vzťahy k sebe samým a k ľuďom, s ktorými prichádzame do kontaktu.  Áno slová tvoria. Rovnako tak, ako môžu naším vzťahom pomáhať, môžu ich aj ničiť. V čom spočíva ten priepastný rozdiel? Záleží na miere uvedomenia si toho, či naša správa priepasť prehlbuje alebo premosťuje.

UZ_NEVEDOMA KOM_CUT
NEVEDOMÁ KOMUNIKÁCIA

Nevedomá komunikáciu je založená na automatickom myslení . Má schopnosť človeka pohltiť natoľko, že ani nevie, čo všetko stihol prijať za svoju pravdu. Je teda charakteristická vysokou mierou manipulácie a nežiadúceho ovplyvňovania. Prebieha v rýchlom tempe s vačším tokom vzájomne vymenených (dez)informácií. Napriek tomu, pri nej nedochádza k skutočnej interakcii. Aj keď zdanlivo spája [1], vo svojej podstate má tendenciu ľudí od seba oddiaľovať v slepom zápase o svoj priestor, svoj čas, či svoju pravdu a uznanie.

UZ_VEDOMA KOM_CUT
VEDOMÁ KOMUNIKÁCIA

Vedomá komunikácia sa deje v prítomnom okamihu, medzi osobami, ktoré majú snahu pracovať s tým, čo vedia, resp. chcú sa dozvedieť (naučiť). Komunikujúci si udržia nadhľad nad situáciou. S úctou a rešpektom v pravdivosti zdieľajú svoje skúsenosti, poznania, zážitky, postrehy. Komunikačné pole poskytuje priestor na slobodné vyjadrenie sa a vzájomné vyjasňovanie. Uvedomelý rozhovor s dôrazom na kvalitu a čistotu si vyžaduje patričný spoločný čas a priestor. Avšak o to viac sa stará o pochopenie a nosí jeho zúčastneným obojstranné obohatenie.

V čom spočíva premosťenie medzi nevedomou a vedomou komunikáciou? Napríklad v tom, že si prestaneme MYSLIEŤ, že MUSÍME aj naďalej komunikovať tak ako sme zvyknutí a UVEDOMÍME si, že TO MOŽEME zmeniť.

V sekcii Séria nešťastných argumentov nájdete niekoľko ukážok nevedomej komunikácie v podobe argumentačných klamov (omylov)  s popisom a príkladmi.

Sekcia Nenásilná komunikácia predstavuje spôsob, akým je možné viesť vedomý a všímavý rozhovor, v ktorom si svetlom nášho vedomia posvietime na to, čo v skutočnosti cítime a potrebujeme.


[1]Slovo komunikácia je odvodené od latinského communicare, čo znamená spojenie, dorozumievanie sa.