Séria nešťastných argumentov

Účatnili ste sa už rozhovoru, počas ktorého ste sa cítili nepríjemne alebo vo Vás zanechal zvláštne negatívný dojem? Možno príčina nebola hneď jasná, ale tušili ste, že tkvie v spôsobe komunikácie.

Táto sekcia je venovaná ilustrovaniu niekoľkých, často aj nevedome používaných argumentačných vzorcov, ktoré prispievajú k zahmlievaniu rozhovoru, vytvárajú nečistoty, nejasnosti a iné NE-gatíva.

Znalosť týchto logických omylov Vám pomôže vybudovať si istú rozlišovaciu úroveň, vďaka ktorej ich začnete rozpoznávať v bežných vyjadreniach ľudí. Zároveň spozorniete pri vyjadreniach vlastných. S takouto optikou získate schopnosť oddeliť podstatu od nevedomého balastu (nepravdu od faktov) či už v roli vysielača alebo prijímača informácií. Potom už nebude tak jednoduché dostávať samého seba do slučky manipulácií.

Na začiatku je potreba si uvedomiť, že vyslovené závery (úsudky), ktoré mávajú za úlohu presviedčať, sú postavené na nepevných a nepravdivých základoch ak :

  • nesúvisia s predmetom konverzácie, sú nerelevantné k téme rozhovoru,
  • pracujú so skrytými-nevyslovenými predpokladmi, domnienkami,
  • sú nejasne, nezreteľne a nejednoznačne artikulované.

Asi nie je potreba dodávať, že na nepevnom a nepravdivom základe, je len veľmi ťažko ďaľej staviať zmysluplne a prospešne. O to ľahšie je robiť nepodložené závery.

canstockphoto37780216
ÚTOK NA OSOBU
canstockphoto37780216
GENERALIZÁCIA
canstockphoto37780216
SUGESTÍVNE TVRDENIA
canstockphoto37780216
SPOLOČENSKÝ APEL
canstockphoto37780216
STRACH, SÚCIT
canstockphoto37780216
CHYBNÁ NÁSLEDNOSŤ
canstockphoto37780216
AKCENT
canstockphoto37780216
IRELEVANTNÉ CIELE
canstockphoto37780216
SKLADBA, DEĽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasť neformálnej logiky zahŕňa oveľa väčšie množstvo logických (argumentačných) klamov. Ak Vás zaujali natoľko, že ste sa rozhodli si rozšíriť svoju znaleckú základňu, môžu Vám k tomu pomôcť naše nasledujúce odkazy (viď nižšie).

Pripravili sme pre Vás 30 druhov argumentačných klamov, ktoré sú súčasťou našich rozhovorov v bežnom živote. Ich postupnou znalosťou sa môžete voči nim vyzbrojiť. Číhajú totiž aj tam, kde by ste ich nečakali.